Havalandırma sistemine dahil havalandırma boruları

HAVALANDIRMA

Kapalı mekanlarda çok sayıda insanın bulunuşu, endüstriyel ortamlarda ise bazı uygulamalar yüzünden kirlenen havanın havalandırma sistemleri sayesinde sürekli veya geçici olarak yenilenmek zorundadır. Gerekli sistemler mahalin havasının hem sıcaklık, hem izafi nemini bütün bir yıl boyunca, dış hava şartlarından bağımsız bir değerde sabit tutmasını amaçlar.

Havalandırma sistemlerinin temel unsurları şunlardır;

  • Sıcaklık
  • Hava hızı
  • Hava temizliği

İnsan içinde bulunduğu ortam havasına ısı, karbondioksit gazı, su buharı ve hoş olmayan kokular bırakır.  Çok sayıda insanın aynı ortamlarda bulunuşu sırasında havanın gaz ve duman halindeki kirlilikler bakımından zenginleşmesini önlemek için bu kapalı mekanlarda kirlenen havanın havalandırma sistemleri sayesinde havalandırmak başka bir ifade ile bu mahale yeterli miktarda taze hava gönderilmesi gerekir. Endüstriyel ortamlarda ise imalatın kaliteli olabilmesi ve ortamlarda rahat bir şekilde çalışabilmek için havalandırma gereklidir. Havalandırma sistemlerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi bazı temel koşullara bağlıdır.

Bu koşullar;

  1. Ortama gerekli taze hava girişinin mutlaka yapılması,
  2. Ortamda rahatsızlık yaratacak hava akımının (sirkülasyonun) olmaması,
  3. Havalandırma sisteminin mahal havasını üniform bir şekilde dağıtıp toplaması
  4. Vantilatörlü tesislerde sessiz bir çalışmanın sağlanması gibi hususlardır.