Kendi Kendini Taşıyabilen Bacalar

Endüstriyel cihazlarda, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda kullanılır. Bacanın destek alabileceği bir duvar veya çelik konstrüksiyon yoksa kendini taşıyan baca kullanılır. Pratikte 20 mt. yükseklikten fazla yapılmaz.

Çift cidarlıdır.

  • İç cidar:3-6 mm kalılığında, AISI 316 kalite paslanmaz çeliktendir.

  • Dış cidar: 0.8 mm kalınlığında alüminyum sacdır.

  • İzolasyon:50mm-100 mm kalınlığında rabitz telli kayayünü izoleli.

Kendini taşıyan baca lar flanşlar yardımı ile modül iç cidarları birbirine bağlanılır. Yüksek ısıya dayanıklı contalar iki flanş arasına konularak sızdırma engellenir. Isıl genleşmeler kompanze edilir. Isı geçirgenliği sistem çift cidarlı olduğundan düşüktür. Baca gazının sıcaklığı dışarı iletilmediğinden baca verimliliği yüksek, yoğuşma düşüktür.